PRACE ZREALIZOWANE

Poniżej prezentujemy nasze najciekawsze projekty.

Oprócz wymienionych przygotowujemy dokumentacje dla budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, osiedli, budynków magazynowych, biurowych itp. oraz wszelkiego typu adaptacje, rozbudowy i przebudowy instalacji elektrycznych.

...czy wiesz?

Pod ogólnym pojęciem instalacji elektrycznych często kryje się szereg zaawansowanych rozwiązań.

Przez cały czas "życia" budynku ilość instalowanych urządzeń związanych z jego funkcjonowaniem wzrasta.

Właściwie zaprojektowana instalacja to taka, która umożliwia rozbudowę wraz ze zmieniającymi się potrzebami użytkowników.

Każda inwestycja powinna zacząć się od dobrego projektu.

Hala produkcyjna
inwestor: CanPack Brzesko
zasilanie linii technologicznych, budowa stacji trafo 2000kVA, przebudowa linii kablowych SN, instalacja wewnętrzna
projekt budowlany i wykonawczy

Budynek biurowy w Nowym Sączu
inwestor: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
zasilanie stanowisk komputerowych - modernizacja instalacji, szkieletowa sieć LAN 7cat, serwerownia, punkty dystrybucyjne, transmisja światłowodowa
projekt budowlano-wykonawczy, nadzór inwestorski

Przedszkole Publiczne
inwestor: gmina Siepraw
kompletna instalacja elektryczna, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, sieć komputerowa, instalacja monitoringu, instalacja fotowoltaiczna
projekt budowlano-wykonawczy

Budynek biurowy Thermo-Dynamics w Skawinie
inwestor: prywatny
instalacja elektryczna, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego
projekt budowlany

Hala magazynowo-produkcyjna i biurowiec w Jastrzębiu-Zdroju
inwestor: Prymat
instalacja elektryczna, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego
projekty budowlane

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Cichawie
inwestor: ZGK Gdów
kompletna instalacja elektryczna, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, zasilanie rezerwowe
projekt budowlany

Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego w Gdyni
inwestor: Akademia Marynarki Wojennej
modernizacja tablic rozdzielczych, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego
projekt budowlano-wykonawczy, kosztorys

Hangar remontowy w Bydgoszczy
inwestor: Wojskowe Zakłady Lotnicze
modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej, instalacja napięć lotniczych 400Hz, zintegrowany system kontroli zużycia energii elektrycznej
projekt budowlany i wykonawczy, kosztorys

Przebudowa i termomodernizacja budynków przedszkola, nauczania początkowego i szkoły podstawowej w Bydgoszczy
inwestor: Urząd Miasta Bydgoszczy
modernizacja tablic rozdzielczych i instalacji oświetleniowej, AKPiA węzła cieplnego
projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy

Termomodernizacje Państwowych Placówek Szkolnictwa Artystycznego, licea muzyczne i plastyczne: Lębork, Słupsk, Sławno, Malbork, Kartuzy, Kraków, Krzeszowice, Olkusz, Nowy Wiśnicz
inwestor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Centrum Edukacji Artystycznej
modernizacje instalacji elektrycznych, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacje fotowoltaiczne, instalacje BMS
projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy

Węzły cieplne w Chełmie
inwestor: Chełmnska Spółdzielnia Mieszkaniowa
zasilanie, AKPiA i telemetria węzłów cieplnych zintegrowanych z instalacją solarną w 20 budynkach wielorodzinnych
projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy

Audyt oświetlenia wnętrz budynku ministerstwa w Warszawie
inwestor: Ministerstwo Rozwoju
inwentaryzacja i projekt oświetlenia, dobór opraw i bilans energetyczny po wymianie oświetlenia

Lokal usługowo-handlowy w biurowcu Carpathia w Warszawie
inwestor: prywatny
kompletna instalacja elektryczna, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacja CCTV, alarmowa, kontroli dostępu, nagłośnienia i sieć komputerowa
projekt wykonawczy

Budynek handlowo-usługowy Galeria Myślenicka
inwestor: prywatny
kompletna instalacja elektryczna, oświetleniowa i teletechniczna, wewnętrzna stacja trafo 15/0,4kV, Przebudowa linii kablowych Sn
projekt budowlany i wykonawczy

Budynek gastronomiczno-hotelowy w Pcimiu
inwestor: prywatny
instalacja elektryczna, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, zasilanie rezerwowe
projekt budowlano-wykonawczy

Zespół budynków hotelowych w Głogoczowie
inwestor: prywatny
instalacja elektryczna, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego
projekt budowlany

Rozbudowa budynku hali sportowej w Sułkowicach
inwestor: gmina Sułkowice
kompletna instalacja elektryczna, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacja CCTV, alarmowa, nagłośnienia i sieć komputerowa
projekt budowlany i wykonawczy, kosztorys