PROJEKTY I MONTAŻE instalacji

elektrycznych i teletechnicznych

INWENTARYZACJE

instalacji istniejących


Firma została założona w 2009 roku.

Przez ten czas opracowaliśmy kilkaset projektów budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, usługowych, biurowych, itd.
Wykonujemy dokumentacje do pozwolenia na budowę oraz wykonawcze.

więcej...

Współpraca z inwestorami w całym kraju.

Wykonane w naszym biurze dokumentacje realizowane były w województwach małopolskim, pomoroskim, wielkopolskim, podkarpackim i mazowieckim. Na potrzeby projektów wykonujemy inwentaryzacje i nadzory.

więcej...

Nie boimy się wyzwań.

Oprócz tradycyjnych instalacji elektrycznych wdrażamy do projektów rozwiązania z zakresu teletechniki, automatyki budynku, AKPiA oraz fotowoltaiki. Posiadamy certyfikacje KNX oraz UDT w dziedzinie OZE.

więcej...PRZYKŁADOWE PROJEKTY

hala produkcyjna
CanPack Brzesko
zasilanie dla linii technologicznych, wewnętrzna instalacja elektryczna, stacja trafo 15/0,4kV 2000kVA, przebudowa linii kablowych Sn

budynek handlowo-usługowy
Galeria Myślenicka
kompletna instalacja elektryczna, oświetleniowa i teletechniczna, wewnętrzna stacja trafo 15/0,4kV, przebudowa linii kablowych Sn

hangar remontowy
Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy
modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej, instalacja napięć lotniczych 400Hz, zintegrowany system kontroli zużycia energii elektrycznej

budynek oświatowy
Państwowa Szkoła Muzyczna im. M. Karłowicza w Krakowie
modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana opraw oświetleniowych, instalacja fotowoltaiczna, instalacja BMS


i wiele innych - przeczytasz tutaj...

Znajdziesz nas tu: